Biic

Proiecte

PROIECTE DERULATE ÎN PARTENERIAT DE ASOCIAȚIA CENTRU HARGITA DE INOVARE ȘI INCUBARE ÎN AFACERI

Nr.

Proiect

Program

Anul

1.

 

Partener in derularea proiectului „ SPEED –Spre o Economie Eficientă și Dezvoltată”

Obiectiv: Sprijinirea ridicării nivelului de trai al populaţiei din Regiunea de dezvoltare Centru din România prin dezvoltarea capacităţii antreprenoriale, sustinerea infiinţării de noi întreprinderi nonagricole inovative în zona urbană, respectiv prin promovarea înfiinţării de noi locuri de muncă durabile şi de calitate.

POCU 2014-2020

2018-2020

2.

Partener in derularea proiectului „ Noi şanse pentru cei din mediul rural”

Obiectiv: Dezvoltarea capitalului uman şi creşterea competitivităţii persoanelor din mediul rural (în special a persoanelor ocupate în agricultura de subzistenţă) prin derularea unoi măsuri active de ocupare precum şi stimularea afacerilor în domenii non-agricole, în vederea, în vederea creţterii şanselor de ocupare în zonele rurale şi creşterii sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale din regiunile Nord-Vest şi Centru

 

 

 

POSDRU 2007-2013

 

 

 

2014-2015

3.

Partener in derularea proiectului „Reţeaua Profesioniştilor în căutarea unui loc de muncă – ProJobs”

Obiectiv: Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare a şomerilor (în special a şomerilor tineri şi a celor de lungă durată) din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est,Centru, Sud-Vest Oltenia şi Muntenia, printr-un pachet integrat de servicii de dezvoltare a unor competenţe cheie în vederea angajării.

 

 

POSDRU 2007-2013

 

 

2014-2015

4.

Partener in derularea proiectului O şansă pentru cei din mediul rural”

Obiectiv: Promovarea sustenabilităţii pe termen lung a zonelor rurale în ceea ce priveşte dezvoltarea resurselor umane şi ocuparea forţei de muncă şi a unor măsuri active de ocupare

 

 

POSDRU 2007-2013

 

 

2010-2013